Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.06.2012 17:20:09 

povinnosti
povinnosti...
 
 

Práva a povinnosti členů SCM Karlovarského kraje

 

1. Aktivně se podílet na udržení ( zlepšení) svého zdravotního stavu

·       včasná účast na preventivní zdravotní prohlídce u specializovaného lékaře, která nesmí být starší jednoho roku ( po upozornění VT SCM – vedoucího trenéra SCM))

·       využití finančních  prostředků SCM na rehabilitaci, regeneraci, ortopedické pomůcky, výživové doplňky apod.

·       nahlásit VT SCM dlouhodobé zdravotní problémy, které ovlivní( nili) tréninkovou činnost , závodní výkonnost a účast na významných akcích

    ( OMJ, M ČR a pod)

 

2. Tréninková kázeň

·       pravidelná a systematická příprava pod vedením osobních trenérů

·       doporučení vedení evidence tréninků a sportovní výkonnosti v tréninkových denících

·       doporučení účasti na plánovaných VT ( výcvikových táborech) SCM KK – minimálně jednou za rok

·       účast na plánovaných výběrových srazech reprezentace ČR

·       účast na plánovaných VT  s osobním trenérem organizovaných v rámci příslušného atletického klubu, jehož je členem

 

3. Sportovní výkonnost

·       splnění orientačních kritérií ( viz příloha č.4 –  Sport.centra mládeže)

·       účast na OMJ, M ČR příslušné věkové kategorie a mezistátních utkáních ,

    na které byl člen nominován

·       snaha o splnění účastnických limitů MS do 17-ti let, MEJ a MSJ

 

4. Organizační povinnosti

·       předání Souhlasu se zařazením do SCM na příslušný rok VT SCM , a to nejpozději do 15.12. předchozího roku ( u nezletilých je nutný písemný souhlas rodičů)

·       pravidelné sledování webových stránek SCM KK ( minimálně 1x týdně)

www.scmkrajkv.websnadno.cz

 

5. Přidělení diferenciovaného příspěvku na sportovní přípravu

·       výše finančního příspěvku bude vždy určena na základě absolutní výkonnosti v předcházející sezoně ( viz .SCM - bod 3.3 – Kritéria zařazení…)

- tabulka s přidělenými finančními příspěvky bude zveřejněna na web.stránce SCM KK okamžitě po oznámení informací ČAS – cca do konce února

·       příspěvek bude přidělen na základě předvedené výkonnosti v halové sezóně a s přihlédnutím k možným specifickým okolnostem (např. nemožnost závodění v hlavní disciplíně  – oštěp, 300mpř , ke zraněním, nemocem )

a to maximálně do výše 70% určené osobní částky

- zbývajících cca 30% bude přiděleno, dle dosažených výsledků 

po M ČR na dráze příslušné věkové kategorie -  přidělí VT SCM

·       příspěvek může být snížen na základě zásadního snížení výkonnosti v průběhu atletické sezóny – rozhodující je absolutní výkon v hlavní disciplíně a  umístění na M ČR

·       na příspěvek na přípravu ztrácí nárok ten člen SCM, který závažným způsobem porušuje Práva a povinnosti ……, zejména porušuje tréninkovou kázeň a bez řádné omluvy se nezúčastnil OMJ, M ČR , VT apod.

- VT SCM , vždy individuálně zkonzultuje uvedené skutečnosti

      s osobním trenérem

·       případné finanční přebytky vzniklé nepřidělením příspěvku na základě porušení tréninkové kázně, bezdůvodné neúčasti na M ČR a zásadní snížení výkonnosti budou rozděleny po M ČR na dráze, jako bonus těm členům  SCM KK, kteří dosáhli nejvyšší výkonnosti, splnili nominační kritéria účasti na MU, MSJ, MEJ , MS do 17-ti let a těm, kteří svoji osobní výkonnost zásadním způsobem zvýšili  - rozhoduje VT SCM

 

Důležité body z dokumentu – SCM

 

4. Využití finančních prostředků

Využití finančních prostředků na zabezpečení sportovní přípravy je možné na:

a) náklady na soustředění a tréninkové kempy (včetně  zahraničních),

b) nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy v souladu se Zásadami

  MŠMT k činnosti SCM,

c) rehabilitaci a regeneraci,

d) ortopedické pomůcky,

e) výživové doplňky,

f) speciální atletická obuv,

g) atletické nářadí a náčiní.

Součet bodů d) až g) může být max. do výše 25 % celkové částky na sportovní přípravu.

 

 

7. Atleti zařazení do SCM mají možnost využívat

a) pozvání na společné akce SCM v průběhu RTC ( ročního tréninkového cyklu)

 s možností příspěvku dle uvážení vedoucího trenéra SCM,

b) diferencovaný příspěvek na sportovní přípravu dle výkonnosti v sezón  dle uvážení vedoucího trenéra SCM,

c) příspěvek 500 Kč na absolvování sportovní prohlídky.

 

 

 

  Přehled doby platnosti zdravotních prohlídek
     
SCM KK - zdravotní prohlídky 2012    
                   
č. jméno narození oddíl   Mají ZP trenér poznámka    
          platnost do        
1. Borsiková 95 ACMLA   11.1.2012 Přibáň Jacek      
2. Berg 94 AKSOK   6.2.2013 Procházka Pavel      
3. Hruška 96 CHODO   11.1.2012 Dočkal Libor      
4. Janušková 97 UNICH     Přibáň Jacek Objednat se, co nejdříve v roce 2012 !    
5. Litavský 96 CHODO     Dočkal Libor Objednat se, co nejdříve v roce 2012 !    
6. Mňatinoha 95 CHODO   11.1.2012 Dočkal Libor      
7. Prokopová 96 TRIKV    1.2.2013 Dvořák Oldřich      
8. Ptáček 96 KVARY     Ptáček Arnošt Objednat se, co nejdříve v roce 2012 !    
9. Sabadin 94 UNICH   15.3.2012 Přibáň Jacek      
10. Skála 94 CHODO   7.2.2013 Dočkal Libor      
11. Stehno 93 CHODO   18.10.2012 Dočkal Libor      
12. Špindler 94 ACMLA     Přibáň Jacek Objednat se, co nejdříve v roce 2012 !    
13. Tirala 94 UNICH   13.5.2012 Učík Petr      
14. Vrba 93 TRIKV   18.1.2013 Dvořák Oldřich      
15. Zekuciová 95 OSTRO   20.1.2012 Zekuciová Eva      
                   
  Pravidla: 1. Zdravotní prohlídku je nutno absolvovat do termínu její platnosti 
    2. ZP je nutno absolvovat u tělovýchovného lékaře - viz. seznam    
    3. Každému bude následně uhrazeno  500,- Kč z prostředků SCM KK oproti dodanému účtu  
                   
  Ověření tělovýchovní lékaři: Mudr. Kundrát -K.Vary   telefon: 353112284    
      Mudr.Pavelka - Ostrov    telefon: 353822592    
 
 
Povinností každého člena SCM je absolvováné preventivní sportovní lékařské prohlídky nejméně 1x ročně.
Je nutné si pohlídat její platnost a minimálně 30 dní před vypršením platnosti se objednat k MUDr.Pavelkovi( tel:353822592) - Ostrov 
nebo k jinému lékaři , který je opravněn vykonávat sportovní prohlídky .O objednání zaroveň informujte VT SCM Libora Dočkala.
Další sportovní lékaři- kontakty:
K.Vary - MUDr.Kundrát Ivan, Náměstí M.Horákové 8/5.p - telefon: 353112284
Cheb - MUDr.Kropáček Jan,ul.26.dubna 9 - telefon: 354435659
Plzeň - MUDr.Beranová,úUslavská 75  telefon:7241123
 
TOPlist